Ccb711b0 736c 4b90 933d f8f5068ee44d

Ammattiliitto Pro: Hyvä työ tuottaa mielihyvää

”Asiantuntijat arvostavat työtä, joka tuottaa tyydytystä ja mielihyvää, ja jossa voi antaa parhaan osaamisensa. Palkka on vain yksi tekijä muiden joukossa”, kiteyttää Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.

A

mmattiliitto Pro on mitannut kymmenen vuotta asiantuntijoiden työelämän asenteita. Ne vahvistavat, että hyvä ja laadukas johtaminen ovat asiantuntijoille ykkösasioita. Asiantuntijoita johdetaan mahdollistamalla asiantuntijatyön tekeminen, ei pomottamalla ylhäältä alaspäin.

”Kiinnostavassa työpaikassa asiantuntija saa tehdä työtään itsenäisesti ja pääsee osallistumaan uusiin vaativiin projekteihin. Hän haluaa antaa työhön parhaansa. Työn taustatekijöiden pitää myös olla kunnossa. Asiantuntija edellyttää, että palkkaus ja työajat ovat kohdallaan. Niistä huolehtivat toiset asiantuntijat”, sanoo Malinen.

Malinen puhuu omasta kokemuksestaan, koska ennen puheenjohtajuuttaan Prossa hän työskenteli asiantuntijatehtävissä Turun telakalla useiden omistajien ajan. Lisäksi hän oli yli kymmenen vuotta telakan hallituksen jäsen.

Jaksamisen mittarit työpaikalla julkisiksi

”Nuorille hyvän johtamisen lisäksi yllättävän tärkeää on oma jaksaminen. He näkevät työpaikoilla turhautuneita ja väsyneitä iäkkäämpiä kollegoja. Nuoret ovat huolissaan omasta työhyvinvoinnistaan. Jaksamisen mittarit ja niistä raportointi voisivat olla hyvän työpaikan yksi merkittävimpiä tunnuslukuja”, Malinen ehdottaa.

Asiantuntijalle on myös merkitystä, onko työpaikalla urakehitystä. Nuoret myös arvostavat, että työtä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Malinen kertoo, että kiinnostavimmissa työpaikoissa on otettu käyttöön yhdessä sovittuja uusia työn tekemisen muotoja. Moni asiantuntija tekee työtään kokonaan perinteisen työpaikan ulkopuolella. Työn tuottavuus perustuu keskinäiseen luottamukseen eikä työajan mekaaniseen valvontaan.

Malinen painottaa, että johdon ja henkilökunnan välinen luottamuspula voi johtaa vakaviin kriisitilanteisiin.

”Tästä on ikävä esimerkki Paraisten kunnan lastensuojelu, jossa kaikki asiantuntijat irtisanoutuivat, koska eivät enää luottaneet lastensuojelun johtoon. On erittäin tärkeää, että alainen voi luottaa esimieheensä ja saa häneltä tukea ja turvaa työssään.”

Ict-ala nousee Pron jäsentutkimuksissa

Pron jäsentutkimukset paljastavat yrityksistä jyvät akanoista.

”Teleoperaattoripuolella Elisa on nostanut huikeasti pisteitään hyvänä työpaikkana. Siellä on osattu kiinnittää johtamiseen ja henkilöstön kohteluun oikeanlaista huomiota. Pron jäsenet kokevat Elisan erittäin hyväksi työpaikaksi”, Malinen kertoo.

Finanssi- ja rahoitusalalla kehitys on ollut päinvastainen. Rahoitusalan asiantuntijoiden työviihtyvyys on Pron jäsentutkimuksissa laskenut muista poikkeavalla tavalla.

”Tämä trendi kertoo rahoitusalan murroksesta ja miten muutosjohtamisessa on onnistuttu. Se on erittäin vaikea taitolaji. Tiedämme sen itsekin”, Malinen toteaa.

“Nuorille hyvän johtamisen lisäksi yllättävän tärkeää on oma jaksaminen.”

Uhka-strategia tuottaa pahoinvointia

Uusi teknologia voidaan yrityksessä viestiä asiantuntijoille mahdollisuutena tai uhkana. Näyttää siltä, että rahoitusalalla on valittu uhka-strategia.

”Rahoitusala on jatkuvan yt-neuvottelun kierteessä. Kokeneita osaajia ei kouluteta uuteen teknologiaan, vaan heidän tilalleen palkataan yhteiskunnan kouluttamia osaajia. Totta kai se vaikuttaa ihmisten työilmapiiriin.”

”Kehityssuunta rahoitusalan työpaikkojen arvostuksessa on huolestuttava. Olisi syytä ottaa korjausliike ja miettiä asioita uudestaan. Tekoäly ei ole uhka, vaan mahdollisuus. Kun tekoäly korvaa yksipuolisimmat työt, ihmistyö kehittyy yhä luovemmaksi ja kiinnostavammaksi”, Malinen arvioi.

Ammattiliitto Pro

  • Koulutettujen asiantuntijoiden ja esimiesten suurin ammattiliitto
  • Työehtosopimusneuvonta, oikeusturva, työttömyysturva, uravalmennus, työnvälitys, vakuutukset, yrittäjäpalvelut, opiskelijapalvelut
  • Neuvottelee 60 työehtosopimusta
  • Jäsenmaksu 1,4 % bruttopalkasta, enintään 57 €/kk
  • Tutkimustietoa asiantuntijoiden työelämästä

Mainos