590244b0 c0db 49c3 8501 bdcce05de746

Käyttäjäkeskeisestä ihmiskeskeiseen innovointiin

Ihmiskeskeisten palveluiden luomiseen tarvitaan ymmärrystä ihmisten tarpeista ja motivaatiosta, joka yhdistetään liiketoiminta- ja teknologiosaamiseen.

P

alveluiden suunnittelussa on puhuttu käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, mutta me haluamme puhua ihmiskeskeisyydestä. On hyvä huomioida, että palvelun arvon tuottavat kaikki sidosryhmät yhdessä, ei yksin loppukäyttäjät”, tiiminjohtaja, FT, Anu Kankainen LINK Design & Developmentilta valottaa.

Väitöskirjansakin ihmiskeskeisestä innovoinnista tehnyt Kankainen lähestyy palvelumuotoilua psykologian näkökulmasta. Hänen tiiminsä koostuu monialaisista osaajista, ja joukosta löytyy esimerkiksi teollisia muotoilijoita, fyysisten prototyyppien rakentajia, mekaniikkasuunnittelijoita, palvelumuotoilijoita sekä käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteilijöitä. Juuri syvällinen ihmismielen ymmärrys yhdistettynä teknologia- ja liiketoimintaymmärrykseen mahdollistaa ihmiskeskeisten innovaatioiden luomisen.

"Asiakkaamme ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja tuotteillaan ja palveluillaan, joiden luomisessa me olemme olleet mukana"

”Meidän tekemisemme perustuu siihen, että ymmärrämme laajasti ihmisten tarpeet ja motivaation, minkä pohjalta luomme heille parempaa toimintaympäristöä”, UX & Service Design Director Piritta Winqvist jatkaa. ”Palvelumuotoilumenetelmät ovat rikastaneet toimintaa paljon ja tehnyt tiettäväksi, että yhden asian sijaan voimme suunnitella ja toteuttaa suurempiakin kokonaisuuksia samoilla menetelmillä.”

LINK Design & Developmentilla on erinomaisia näyttöjä sekä digitaalisen että fyysisen maailman onnistuneista innovointiprojekteista. ”Asiakkaamme ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja tuotteillaan ja palveluillaan, joiden luomisessa me olemme olleet mukana”, Kankainen ja Winqwist summaavat.

IHMISKESKEISEN INNOVOINNIN ELEMENTIT

  1. Ihmiset keskiössä – haetaan innovointiin inspiraatiota ihmisten tarpeista ja motiiveista.
  2. Yllättävät ideat – ideoidaan ratkaisuja, jotka eroavat olemassa olevista vaihtoehdoista.
  3. Protoilu – rakennetaan nopeasti konkreettisia prototyyppejä testattavaksi aidoissa toimintaympäristöissä.
  4. Tarinallisuus – ideoiden ympärille luodaan inhimillisiä tarinoita, joilla motivoidaan ihmisiä käyttämään kehitettyjä ratkaisuja.
Yllä olevassa kuvassa: Anu Kankainen (vas.) ja Piritta Winqvist sekä muita LINK Design & Developmentin ihmiskeskeisen innovoinnin tiimin jäseniä.

linkdesign.fi

Mainos