545a9c72 b1b1 436a b1f4 bb69f44ce659

Henki-Fennia: Yritykselle kilpailuetua työmarkkinoilla ryhmäeläkevakuutuksella

Ryhmäeläke- ja ryhmähenkivakuutukset ovat hyvä tapa houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat yritykseen tarjoamalla heille toinen tulovirta eläkepäiville.

I

hmiset ovat yritysten tärkein voimavara. Sitouttamalla avainhenkilönsä yritys varmistaa toimintansa jatkuvuuden ja petaa tietä menestykseen. Työntekijän näkökulmasta kyse on tehdyn työn arvostuksesta, mikä motivoi entistä parempaan suoritukseen.

”Hyvällä palkitsemisjärjestelmällä yritys voi erottautua markkinoilla kilpailijoistaan ja houkutella huipputekijät riveihinsä. Edellä mainitut vakuutukset ovat myös verotuksessa täysin vähennyskelpoisia eli taloudellisesti järkevä tapa sitouttaa ja palkita yrityksen avainhenkilöitä”, Henki- Fennian myynti- ja markkinointijohtaja Kari Wilen kertoo.

Ryhmäeläkevakuutus on mahdollista luoda määräaikaiseksi esimerkiksi sitomalla se pidemmän aikavälin tavoitteeseen. Jos vakuutettu vaihtaa työpaikkaa ennen määräajan päättymistä, hänen kerryttämänsä lisäeläke jyvitetään muille vakuutetuille tai palautetaan yritykseen. ”Perusajatuksena ei ole luoda menoautomaattia vaan onnistumiseen perustuva kannustin, joka tuloutuu tavoitteiden täyttyessä henkilön eläketilille työuran jälkeen nostettavaksi.”

“Hyvällä palkitsemisjärjestelmällä yritys voi erottautua markkinoilla kilpailijoistaan ja houkutella huipputekijät riveihinsä.“

Wilenin mukaan ryhmäeläkevakuutuksia otetaan yritysten avainhenkilöille, joilla on suuri rooli operatiivisen toiminnan menestyksessä. Ryhmähenkivakuutuksella puolestaan taataan yrityksen toiminnan jatkuvuuden lisäksi myös vakuutetun läheisten toimeentulo kuolemantapauksen tai työkyvyttömyyden kohdalla.

Ryhmäeläke on työntekijälle verovapaata eläkkeen nostohetkeen asti. Eläkesäästöt voidaan kohdentaa vakuutetun haluamalla tavalla esimerkiksi Henki-Fennian tarjoamaan vuosikorkoon, joka oli esimerkiksi viime vuonna 1,75 %. ”Eläkesäästöt voidaan sitoa myös rahastoihin tai suuremman summan ollessa kyseessä siirtää yksilölliseen varainhoitoon”, Wilen summaa.

Mainos