Be329df7 0f18 441f 9ca1 52a9cc8d552a

Henkilöstörahasto on kustannustehokas tapa tulospalkkioiden maksamiseen

Työntekijän näkökulmasta rahastointi tuottaa 50 prosenttia suuremman palkkiokertymän suoraan rahabonukseen verrattuna.

"H

enkilöstörahasto luodaan koko yritykselle tai yrityksen erikseen määritellylle osalle, mutta taustalla olevat tulospalkkiot voidaan määritellä yksilöllisesti tai tehtäväkohtaisesti. Rahastoiduista palkkioista ei makseta henkilösivukuluja, joten yritys voi maksaa suurempia palkkioita kustannuksia kasvattamatta”, toimitusjohtaja Lasse Mäkinen Elite Palkitsemispalveluista taustoittaa.

Tulospalkitseminen on johtamisen väline. Palkitsemisessa kyse on myös arvostuksesta ja oikeudenmukaisuudesta työntekijää kohtaan.

”Hyvästä tuloksesta osa jaetaan takaisin työntekijöille, mikä motivoi heitä parhaimpaansa. Reilu palkitsemisjärjestelmä tekee yrityksestä kiinnostavan myös rekrytointimarkkinoilla.”

"Rahastoiduista palkkioista ei makseta henkilösivukuluja, joten yritys voi maksaa suurempia palkkioita kustannuksia kasvattamatta."

Elite Palkitsemispalvelut hoitaa noin 50 % suomalaisista henkilöstörahastoista kokonaisjäsenmäärällä mitattuna. Rahastoja on hyvin eri kokoisissa yhtiöissä eri toimialoilla.

”Rahaston luomiseksi yrityksessä pitää olla vähintään 10 henkeä. Moni turhaan luulee tämän aiheuttavan paljon lisätyötä, mutta palveluntarjoaja perustaa ja hoitaa rahastoa yrityksen puolesta”, yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Janne Kalliomäki Elite Alfred Bergiltä valottaa.

Henkilöstörahastojen pääomien sijoittamisesta huolehtivat alan ammattilaiset. ”Keskimäärin henkilöstörahastot ovat onnistuneet sijoitustoiminnassa hyvin – kohtuullisella riskillä on saatu hyvää tuottoa”, Mäkinen ja Kalliomäki iloitsevat.

Henkilöstörahaston eli palkkiorahaston hyödyt:

  • Rahastoiduista tulospalkkioista ei makseta lakisääteisiä henkilösivukuluja.
  • Nostettavasta summasta on 20 prosenttia verovapaata tuloa.
  • Rahastointi voidaan määritellä vapaaehtoiseksi ja halukkaat voivat nostaa palkkionsa suoraan rahana.
  • Henkilöstön sitoutumisaste ja kiinnostus tavoitteiden saavuttamiseen kasvaa.
  • Rahastopääomaa voi sijoittaa myös työnantajayrityksen osakkeeseen.
  • Sijoittaminen toteutetaan ammattilaisten toimesta.

Mainos