8b695551 9bf1 43dd a8c1 6ded99f37839

Vastuullista duunia oman kaupungin hyväksi

Teemu Kokko, Ville Jouskari ja Jussi Nordberg työskentelevät korjausrakentamisen työnjohtajina Starassa. Kolmikon mukaan parasta heidän työssään on vastuullinen ja itsenäinen työnkuva, jonka tukena on vakaa ja motivoiva organisaatio.

R

akentaminen on kasvava ala, eivätkä työt lopu kesken, vaikka taloustilanne vaihteleekin, arvioivat työnjohtajat valitsemaansa alaa. Starassa työtehtävät vaihtelevat pienistä korjaustöistä vuosien mittaisiin rakennusprojekteihin.

Pääkaupungin väestö kasvaa ja uudisrakentamisen ohella vanhat kiinteistöt vaativat jatkuvaa korjausta ja kunnostusta. Esimerkiksi väistötilojen rakentaminen työllistää Staraa runsaasti, koska tällä hetkellä korjataan paljon kouluja ja päiväkoteja.

“Vastuun ottaminen on se eka asia, jonka tässä oppii”

Miehiä yhdistää jo varhain herännyt kiinnostus rakentamiseen. Kokko kiittelee Staran aktiivista roolia työntekijöidensä koulutuksessa; organisaatio kustantaa mielellään työntekijöilleen täydennyskoulutuksia ammattitaidon lisäämiseksi. “En muista yhtään kertaa, että työntekijältä olisi evätty jokin hänelle sopiva koulutus”, Kokko iloitsee.

Jouskarin ura Starassa alkoi kesätyöntekijänä ja jatkui myöhemmin työharjoittelijana Staran työnjohdossa. “Koulun aikana olin luonut tänne paljon hyviä kontakteja, joten tuntui luontevalta jäädä taloon”, Jouskari kertoo.

Nordberg päätyi Staraan yläasteen TET-harjoittelun myötä. Kirvesmiehenä työskenneltyään Nordberg koki rakentamisen intohimokseen ja päätyi kouluttautumaan alalle oppisopimuksella. Vuoden verran työnjohtajana työskennellyt Nordberg on erityisen tyytyväinen tapaan, jolla Stara on mukana työntekijöidensä urakehityksessä.

Minustako staralainen?

Työ korjausrakentamisen työnjohdossa on vastuullista, mutta palkitsevaa. Työnjohtajalta vaaditaan itseohjautuvaa ja oma-aloitteista työskentelytapaa, sillä tavallisesti yhtä rakennusprojektia johtaa yksi työnjohtaja. Myös sosiaalisia taitoja ja luontevuutta toimia esimiehenä tarvitaan.

“Tervetuloa joukkoon, töitä riittää!”

“Vastuun ottaminen on se ensimmäinen asia, jonka tässä oppii. Tietotaito taas kehittyy ja monipuolistuu pikkuhiljaa työuran edetessä. Itsenäinen työtapa mahdollistaa sen, että omaa työtä ja ajankäyttöä voi suunnitella joustavasti”, toteaa Nordberg.

Miehet kokevat Staran loistavaksi työpaikaksi myös hyvän yhteishengen vuoksi. Rakennusalalla työntekijät palkataan usein alihankkijoilta, mutta Staran vahvuutena on oma tiivis porukka, jossa työkavereiden ammattitaitoon ja verkoston tukeen voi aina luottaa.

“Tervetuloa joukkoon, töitä riittää!”, kuuluu kannustus.


Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Liikelaitoksessa on lähes 1 500 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa."

www.hel.fi/stara

Mainos