10e92afe 1782 4565 bf12 cba41f63c853

Antti Koivula: Suomi rakentuu osaamisen, teknologian ja luott amuksen varaan

V

uoden 2017 juhlahumun jäädessä taustalle on uusi vuosi haastanut miettimään, mihin suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat menossa globaalin epävarmuuden ja työn murroksen puristuksessa. Olemmekin kohdanneet vaikeamman työmarkkinatilanteen vuosiin, mutta kuulleet rohkaisevia viestejä Suomen kansantaloudesta. Kaikkien muutosten keskellä voi olettaa, että vuodesta 2018 on tulossa mielenkiintoinen.

En usko, että pystymme navigoimaan nykyisen hyvinvointivaltion ja sen perustan muodostavan työelämän sellaisenaan läpi tulevien karikkojen. Meidän on noustava seuraavalle tasolle. Uskon työn murroksen tarjoavan meille erinomaisen mahdollisuuden. Voimme käyttää siinä eduksemme vahvuuksiamme: vahvaa osaamispohjaa, kykyä kehittää ja soveltaa uutta teknologiaa sekä meitä kaikkia ainutlaatuisesti yhdistävää luottamuspääomaa. On selvää, että muutos ei ole helppo ja somessa saattaa välillä kuohuu yli. On hyvä muistaa, että työn murroksen johtaminen on vaikeaa kaikkialla. Sen vuoksi meidän on tärkeää luottaa vahvuuksiimme ja astua eteenpäin.

Itse uskon tulevaisuuden olevan erinomainen mahdollisuus, koska työn murroksessa eniten lisäarvoa tuottava työ keskittyy osaamiseltaan ja hyvinvoinniltaan vahvoihin kansantalouksiin. Mielestäni tämä kuulosta ennen kaikkea meiltä.

Antti Koivula
Pääjohtaja Työterveyslaitos

Mainos