8180b680 3e4a 4e5b a038 3e1c01c3761f

Uusi tietosuoja-asetus muuttaa rekrytointia

EU:n tietosuojauudistus tuo lisäoikeuksia työnhakijalle ja asettaa uusia vaatimuksia työnantajalle. Uusi tietosuoja-asetus eli GDPR astuu voimaan 25.5.2018. Tämän jälkeen rekisterinpitäjälle voidaan antaa tuntuva sakkorangaistus, jos rekisterin ylläpitoa ei hoideta asetuksen mukaisesti.

U

usi asetus velvoittaa kaikkia henkilötietoja kerääviä tahoja toimimaan erityisen tarkasti kerätyn tiedon kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa työnhakijoista kerättyjä tietoja. Kaikkien henkilötietojen tulee olla saatavissa sähköisesti käsiteltävässä muodossa, ja niitä tulee pystyä poistamaan sekä siirtämään työnhakijan pyynnöstä.

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki henkilöstä saatava tieto, joka on suoraan tai epäsuorasti johdetta- vissa kyseiseen henkilöön. Tietojen keräämiseen tulee aina pyytää lupa ja rekisterinpitäjän on tarkasti kerrottava tietojen käytöstä.

”Työnantajille on tiedossa uudenlaisia velvoitteita raportoinnin, tietojenkäsittelyn ja rekisterien ylläpidon suhteen. Niille työnantajille, joilla ei ole LAURA-palvelun kaltaista rekrytointijärjestelmää käytössä tämä tarkoittaa väistämättä isoja muutoksia. LAURA:an huolehdimme muutokset yhdessä asiakkaidemme kanssa”, toteaa LAURA Rekrytointi Oy:n teknologiajohtaja Markku Ekblom.

Tietosuojaviranomainen voi määrätä rekisterinpitäjälle tuntuvia sakkoja rikkomuksista. Rekrytointiin kannattaa ottaa käyttöön järjestelmä, joka hoitaa lain vaatimukset ja vähentää rekrytointien viemää aikaa. Samalla rekrytoinnit hoidetaan luotettavasti ja laadukkaasti.

www.laura.fi