F706292a a79f 4f5a 99bc 0dc1c152e5d5

EURES tuo kansainväliset osaajat yritysten saataville

Kansainvälisen työnvälityksen merkitys kasvaa, kun osaavan työvoiman saatavuus on noussut kriittiseksi kilpailutekijäksi monilla aloilla Suomessa. Eurooppalainen työnvälitysverkosto EURES avaa ovet ulkomaille.

”T

avoitteena on, että yhdenkään yrityksen kasvu ja kehitys eivät pysähdy osaajien puutteeseen. EURES:n suomat mahdollisuudet työnantajille ja työnhakijoille eivät ole kovin tunnettuja, minkä vuoksi nostamme aiheen nyt esiin”, työmarkkinaneuvos Jarmo Palm TEM:stä kertoo. EURES:n avulla aukeavat koko Euroopan laajuiset osaajamarkkinat. Verkostoon kuuluvat kaikki EU- ja ETA-maat sekä Sveitsi. EURES-asiantuntijoita eri maissa on yhteensä 900.

”Kun suomalainen yritys hakee osaajaa kansainvälisesti, laitetaan ilmoitus sekä EURES:n yleiseen hakupalveluun että haluttujen kohdemaiden julkisiin työnhakupalveluihin. Eri maiden asiantuntijat auttavat yrityksiä monipuolisesti, järjestämällä esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia käytännön rekrytointiprosessia varten”, TEM:n erityisasiantuntija Laura Perheentupa lisää.

Saatavilla on myös Kansainvälinen työyhteisö – koulutusta sekä työyhteisön ulkomaalaisten työntekijöiden suomentai ruotsin kielen koulutusta (katso lisää osoitteessa www.te-palvelut./eures).

Koko työnhaku on murroksessa ja tulevaisuudessa työnhakijankin kannalta prosessi alkaa yhä vahvemmin yrityksille tehdyistä tarvearvioista.

”Esimerkiksi vuonna 2016 TE-palvelut tekivät lähes 25 000 yrityskäyntiä. Niissä tutkittiin yritysten ja toimialojen tilanteita ja osaamistarpeita, joihin etsitään parasta ratkaisua joko paikallisesti tai kansainvälisesti”, Palm ja Perheentupa summaavat.

EURES-palveluita kehitetään Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELYkeskuksen rahoittaman Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hankkeen avulla.

www.te-palvelut.fi/eures