E643fdf3 2216 4861 a65d 301c9c347299

Digisovelluksilla kehittämään monimutkaiseksi muuttunutta työtä

S

uomalaiset työpaikat ovat tottuneet pärjäämään työelämän laadun kansainvälisissä vertailuissa. Tulevaisuudessakin kärkisijat ovat mahdollisia, jos johtamisen opeissa ja työpaikkojen kehittämisen tavoissa pysytään työelämän muutosten tahdissa.

Nykyisin työskennellään monimutkaisesti kytkeytyneissä verkostorakenteissa, mutta työtä johdetaan yhä yksinkertaiseen lineaariseen ajatteluun pohjaavien mallinnusten varassa. Niissä tietystä panostuksesta oletetaan syntyvän tietty tuotos. Digitaalisia alustoja ja sovelluksia käyttäen voitaisiin käyttää kompleksisempia logiikkoja. Samoin olisi mahdollista hyödyntää viihdepeleistäkin tuttuja motivointitapoja, kuten on tehty johtamisen kehittämiseen tarkoitetussa Tampereen yliopiston BosSi-sovelluksessa.

Digitaaliset välineet myös laajentavat johtamisen tietopohjaa ja kehittämisen osallistujajoukkoa mahdollistaessaan eriaikaisen ja sijainnista riippumattoman osallistumisen. Ne tarjoavat foorumin kasvokkaisissa tilaisuuksissa vaikenevillekin. Parhaimmillaan digitaalinen ja kasvokkainen vuorovaikutus vahvistavat toisiaan luoden hyvät edellytykset innostavalle ja ajantasaiselle johtamiselle kompleksisessa työelämässä.

Anu Järvensivu
FT, dos.
Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto

Mainos