50f0c5ae b457 4d46 965b a1c32ea92287

Kyberturvallisuus on digistrategian oikea käsi

Digitaalinen strategia vaatii aina rinnalleen kyberuhkien johtamista. Eheän digistrategian rakentaminen lähteekin aina oman liiketoiminnan kyberuhkien syvällisestä ymmärtämisestä.

Y

ritykset ympäri maailman puhuvat kyberturvallisuudesta, mutta usein yritysjohtajille tuottaa päänvaivaa hallita kyberuhkia käytännössä osana tuloksellista liiketoimintaa. Deloitte auttaa yrityksiä ymmärtämään kyberturvallisuuskenttää ja varmistamaan sen saumattoman liiton jokapäiväiseen liiketoimintaan.

”Aiemmin kannettiin huolta palvelinten turvallisuudesta, tänään hyökkäykset voivat kohdistua jopa kokonaiseen tuotantolaitokseen. Uhkakuvat ovat muuttuneet merkittävästi ja uusia kyberuhkia syntyy jopa tätä artikkelia lukiessa. Hallitusten jäsenet ja johtajat ovat viime kädessä vastuussa johtamansa yrityksen kyberuhkien aktiivisesta hallitsemisesta. Osakkeenomistajat vaativat jatkuvaa kasvua ja suurin haaste onkin kohdistaa investoinnit oikein”, kertoo Suomen Deloitten Cyber Partner Karthi Pillay.

Pelkkä teknisten laitteiden ja järjestelmien hallinta ei riitä. Kyberturvallisuus voidaan taata vain silloin, kun se on rakennettu osaksi yrityksen strategiaa ja liiketoimintaprosesseja.

“Kaikkien yrityksessä työskentelevien on ymmärrettävä vastuunsa kyberturvallisuudesta.”

”IT-osastot eivät voi yksin vastata kyberturvallisuudesta. Kaikkien yrityksessä työskentelevien on ymmärrettävä tärkeä vastuunsa. Hyvin toimivilla teknisillä ratkaisuilla pääsee mukaan peliin, mutta parhaat paikat ovat varattu niille, jotka ymmärtävät, että kyberhyökkäysten kohteena eivät ole vain tekniset ratkaisut. Päähuomio pitää kiinnittää yrityksen työntekijöihin, eli ihmisiin”, avaa Pillay.

Yrityksen kybersuojamuuri vahvistuu moninkertaisesti, kun yrityksen koko henkilökunta on mukana suojaamassa yhtiötä asianmukaisella toiminnallaan. Henkilöstöä ei kuitenkaan sitouteta kyberlähettiläiksi pelkällä tietoturvaosaamisella. Tässä työssä tarvitaan ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, sekä vankkaa ymmärrystä motivaation herättämisestä osana muutosjohtamista.

”Jokaisen työntekijän pitäisi ymmärtää, mikä on yrityksen arvokkainta pääomaa ja kuinka sitä suojellaan. Ero on suuri, jos yrityksen kyberpuolustuksesta huolehtii viisi turvallisuudesta vastaavaa päällikköä tai kaikki 50 000 työntekijää”, sanoo Suomen Deloitten kyberpalveluista vastaava Tero Mellin.

Kyberturvallisuusajattelun tuominen osaksi liiketoimintastrategiaa omin voimin on usein yrityksille haastavaa. Koska uhkat ovat globaaleja, käytettävän kumppanin kansainvälinen kyberturvallisuuskokemus on ensiarvoisen tärkeää. Ei myöskään haittaa, jos kumppanilla on osaamista strategian, digitalisaation, riskienhallinnan, hallinnon ja tiedonhallinnan osalta.

Mainos